Open Nexus

Kupującym stworzyliśmy system, który pozwala optymalizować wydatki dzięki wybraniu najlepszego dostawcy oraz poszerzyć bazę kwalifikowanych dostawców.

Sprzedającym umożliwiamy dotarcie do nowych rynków zbytu oraz porównanie własnej oferty handlowej na tle konkurencji.

Naszą pasją jest rozwiązywanie problemów naszych klientów na styku zakupy-sprzedaż.